گروه های خبر
اخبار
امکان ثبت شکایات و انتقادات در سامانه
ارسال توسط ابراهیم قصابی در 04 تیر 1402 ساعت 10:05

احتراما به اطلاع دانشجویان و ذینفعان دانشگاه شمال می رساند؛ نظر به ضرورت تکریم و پاسخ دهی به مطالبات و درخواست های دانشجویان، سامانه درخواست و پاسخگویی به شکایات در سایت دانشگاه شمال زیر نظر دفتر حوزه ریاست دانشگاه شمال در دسترس می باشد.
دانشجویان و ذینفعان قانونی می تواند، برابر مدارک و مستندات موجود، هر گونه مطالبات، درخواست و شکایت موجه و قانونی خویش را به این سامانه ارسال نماید. بدیهی است موضوع رسیدگی و مآلاً پاسخ مقتضی ارسال خواهد شد.


نظرات (0)
سیستم پشتیبانی کایاکو ارائه توسط فراسیستم